JOGI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. www.ewopharma.hu weboldal tulajdonosa az EWOPHARMA Hungary Kft. A vonatkozó jogszabályok és az itt meghatározott feltételek vonatkoznak a jelen honlap olvasóira (böngészőire) és az oldalhoz való hozzáférésre és használatra. A honlap olvasásával az olvasó az itt meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Az oldal látogatója információkat (a továbbiakban: "Információ") tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra.
 3. Az oldal látogatója köteles megőrizni és reprodukálni a letöltött Információban foglalt minden egyes szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést és hivatkozást. Az oldal látogatója nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak szövegét, a képeket, hang és videó anyagokat is, az EWOPHARMA Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 4. Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit itt olvas vagy megjelenít, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és az itt kifejezetten meg nem határozott célokra nem használható fel. Az EWOPHARMA Hungary Kft. a saját vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át az oldal látogatójára.
 5. Az EWOPHARMA Hungary Kft. internetes oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy harmadik személyeket megillető jogokra. Az EWOPHARMA Hungary Kft. és/vagy egyéb felek nem engedményezik és nem ruházzák át az oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat semmilyen módon és terjedelemben.
 6. Az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést vagy anyagot, ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot és ehhez hasonlókat, nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagként kezeli az EWOPHARMA Hungary Kft., amely kezeléshez és tároláshoz az azt küldő személy az elküldéssel kifejezetten hozzájárul. Az EWOPHARMA Hungary Kft. tulajdonába kerül minden, amit az oldal látogatója továbbít vagy felad, és azok bármely célra felhasználhatók, ideértve, de nem kizárólagosan, a reprodukálást, továbbítást, közzétételt, közvetítést és postázást. Továbbá, az EWOPHARMA Hungary Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt illetve technikát, amely az oldal látogatója által bármely célból az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem korlátozva, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.
 7. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat.
 8. Az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen oldal illetve tartalmai használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek.
 9. Az EWOPHARMA Hungary Kft. kifejezetten kizárja felelősségét az oldalon – és az esetleges hivatkozásokon – található információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért.
 10. Az EWOPHARMA Hungary Kft. szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az oldal látogatója számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzheti az oldalhoz történő hozzáférés, annak használata illetve böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében vagy miatt.
 11. Az EWOPHARMA Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse az oldal bármely vagy összes szolgáltatását előzetes tájékoztatás nélkül. Az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget az oldal bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából vagy megszüntetéséből eredően, tekintet nélkül arra, hogy az eseményeket vagy a kihagyásokat az EWOPHARMA Hungary Kft.-hez tartozó valamely jogi személy, vagy bármelyik harmadik fél eredményezte.
 12. Az oldalak és az esetleges hivatkozások esetleges technikai pontatlanságokat és nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Az EWOPHARMA Hungary Kft. (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) fenntartja a jogot, hogy az oldalon található információt és az információkban leírt programokat és termékeket, hivatkozást vagy bármely tartalmi elemet bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és /vagy tökéletesítse.
 13. Mivel az EWOPHARMA Hungary Kft.-nek nincs az oldalhoz kapcsolódó linkek ellenőrzésére vagy hitelesítésére lehetősége, továbbá nem vizsgálhatja felül semelyik oldalt, amihez az oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy az EWOPHARMA Hungary Kft. nem felelős a saját oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely az oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik.
 14. Az oldal látogatója saját felelősségére és az EWOPHARMA Hungary Kft. engedélye nélkül kapcsolódik az oldalhoz, és egyéb web-helyekhez. Habár az EWOPHARMA Hungary Kft. időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az oldalon történő eszmecseréket, beszélgetést, levelezést, közvetítést, hirdetéseket és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők az EWOPHARMA Hungary Kft. kötelezettségének, továbbá az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen ilyen hely tartalmából eredően, sem az oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért. A honlap látogatója az oldal látogatásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bűncselekménynek minősülhet, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy egyébként törvénysértő lehet. Az EWOPHARMA Hungary Kft. teljes mértékben együtt fog működni bármely arra illetékes hatósággal, amely arra kéri vagy utasítja, hogy az ilyen információt vagy anyagot feladók személyét fedje fel.
  A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.
 15. A portálon található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Önnek személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az EWOPHARMA Hungary Kft.
  A portál meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából az EWOPHARMA Hungary Kft. nyilvántartsa. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, elfogadja annak a lehetőségét, hogy Ön nem fér hozzá a portál bizonyos részeihez.
  A honlap csak regisztrált egészségügyi szakember felhasználói számára fenntartott csatornája: „Csak regisztrált egészségügyi szakemberek számára elérhető tartalom”.
 16. Linkek csak a jelen oldal honlapjához engedélyezettek. Az EWOPHARMA Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más szintű linkek nem engedélyezettek. Tilos a jelen oldal keretezése olyan felek oldalaival vagy oldal elemeivel, amelyek nem tartoznak az EWOPHARMA Hungary Kft.-hez. Úgyszintén tilosak az in-line linkek, vagy a jelen oldal bármely részének felhasználása bármilyen módon más internetes oldalakon.
 17. Az EWOPHARMA Hungary Kft. tárhely szolgáltatója a MediaCenter Hungary Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., Honlap: www.mediacenter.hu , Telefonszám: 76/575-023, 76/506-618, E-mail cím: mediacenter@remove-this.mediacenter.hu).
 18. Az EWOPHARMA Hungary Kft. bármikor jogosult az oldalon levő anyag frissítésére. Az oldal látogatójára mindenkor az aktuális jognyilatkozat vonatkozik.
  Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével vagy egészségügyi információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fejlécben található „Kapcsolat” link segítségével teheti meg.
  Az Ön által az EWOPHARMA Hungary Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a portál üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat a ewopharma.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.
  Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket Ön a „Kapcsolat” link segítségével ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.
 19. A honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Bp. Pf.: 5, honlap: www.naih.hu) is.

A jelen Jogi és Felhasználási Feltételek 2018. szeptember 15-től érvényesek.